De stikstof-schuimmethode

Over de methode

Waar dieren leven, sterven dieren. In de veehouderij gebeurt dat meestal gepland, als dieren slachtrijp zijn of hun economische waarde verloren hebben. Maar ook ongepland, door ziekte of ongevallen waarbij behandeling niet tot genezing leidt. Bij het sterven is steeds kans op onnodig dierenleed. Wij vinden dat de bestaande methoden door het verdoven en doden van dieren beter kunnen. Onze methode maakt gebruik van de natuur. Met stikstof uit de lucht maken we schuim dat gevuld is met 99% stikstof. Onderdompeling leidt, zonder dat het dier daar iets van merkt, vrijwel direct tot bewusteloosheid en na binnen 1-2 minuten tot een pijnloze dood

Bekijk hier hoe die methode bij HEFT systemen werkt.

Het anoxia-principe is bekend in de luchtvaart en piloten leren het ‘geluksgevoel’ van anoxia -dan natuurlijk gepland- kennen tijdens veiligheidstrainingen. Als je wilt weten hoe dat werkt, kan je de video bekijken van Proefkonijnen.
Stikstof is een inert gas, en dieren kunnen het niet waarnemen. Stikstofschuim heeft verschillende voordelen:

Andere voordelen zijn:

De stikstof-schuimmethode leidt ertoe dat zieke dieren die niet meer behandeld kunnen worden eerder geëuthanaseerd worden, waardoor er minder kans is op verspreiding van ziekten en de veehouder meer aandacht kan besteden aan de gezonde dieren.

Pluimveehouderij

In de pluimveehouderij komt het regelmatig voor dat kleine bestanden gedood moeten worden, bijvoorbeeld bij selectie tijdens vaccinatie, of bij besmettingen. Met de HEFT systemen kan dat snel en zonder de medewerkers te belasten met handmatig doden. Informeer naar de speciale mobiele systemen die RASA aanbiedt voor professionele dienstverleners in de pluimveesector (met een capaciteit tot 1000 dieren/uur). Wij bieden ook kleine systemen (voor enkele dieren) aan speciaal voor praktijken van pluimvee­dierenartsen.

Euthanaseren van varkens op de boerderij

Op elk varkensbedrijf worden dieren geboren die niet levensvatbaar zijn, ziek worden of gewond raken en met adequate zorg niet beter worden. Soms kunnen deze dieren niet behandeld worden of alleen onder voortdurende pijn verder leven.

De keuze om een dier wel of niet te euthanaseren is bepalend voor het dierenwelzijn. Tijdige euthanasie voorkomt onnodig lijden.

Om je als veehouder te ondersteunen bij het nemen van deze beslissing, heeft RASA samen met de Universiteit van Utrecht, Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Producentenorganisatie Varkenshouderij Beslisondersteuners ontwikkeld voor biggen tot het spenen, en voor grotere varkens.

Hiermee neem je een gefundeerde beslissing over het al dan niet euthanaseren of behandelen van het dier. Er kan een registratiesysteem aan gekoppeld worden zodat je gegevens verzamelt waarmee de vitaliteit van de biggen kan worden vergroot en sterfte worden verminderd, b.v. door verbetering van voeding, verzorging en huisvesting. Je bedrijfsdierenarts speelt daarbij een belangrijke rol.

Uitbraken van dierziekten

Wij vinden dat elke boerderij een klein stikstofschuimsysteem zou moeten hebben om zieke dieren die niet kunnen worden behandeld, op humane wijze te bedwelmen en te doden zodra dat is vastgesteld. Maar tijdens uitbraken van bijvoorbeeld vogelgriep of afrikaanse varkenspest is snelheid geboden. Met de systemen van HEFT kunnen kleine dieren die besmet zijn of verdacht worden onmiddellijk en hygiënisch gedood worden. De capaciteit kan opgeschaald worden in de grote systemen van HEFT die op huurbasis beschikbaar zijn. Bel Rasa voor meer informatie!