OVER RASA

Wie is RASA?

RASA is de nieuwe handelsnaam van Anoxia BV. Onze kernwaarde ligt in het humaan omgaan met dieren, speciaal bij het beëindigen van hun leven.  Dieren kunnen met weinig stress worden verdoofd en gedood door onderdompeling in een zuurstofvrije omgeving, die bestaat uit zuiver stikstofgas verpakt in een hoog expansieschuim.  RASA is opgericht in 2013 als Anoxia BV om deze schuimmethode verder te ontwikkelen en toepasbaar te maken op de boerderij en daarbuiten. Hierop is een Europees octrooi verkregen. Inmiddels zijn onze systemen in gebruik in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

In 2020 zijn wij een samenwerking aangegaan met HEFT International in Zweden om een volgende slag te maken naar systemen die N2 gebruiken als alternatief voor bedwelmen en doden met CO2 bij de bestrijding van de uitbraken van dierziekten en bij slachten. Daarbij verzorgt HEFT ontwikkeling en productie, en ondersteunt RASA verkoop en service in Europa.

RASA en HEFT werken samen met verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk inbreuk wordt gemaakt op dierenwelzijn en dat goede arbeidsomstandigheden en hygiëne op het bedrijf gewaarborgd blijven.

Je kunt bij RASA terecht voor